O nás

Spoločnosť Slovenské Lotérie, a. s., úspešne podniká na trhu s hazardným a zábavným priemyslom od roku 1998. Slovenské lotérie, a. s., začali ako prvé na Slovensku prevádzkovať Terminály Videolotérie (VLT). Naša spoločnosť si vybudovala stabilné miesto na trhu a dobré meno v oblasti prevádzkovania hazardných hier. Firma od začiatku svojej činnosti buduje značku VLT®. Náš úspech potvrdzuje z roka na rok rastúci počet spokojných obchodných partnerov, ktorí do svojich priestorov umiestňujú terminály videohier.

Na území Slovenska sme vybudovali sieť obchodných zastúpení, vďaka čomu sú naši oblastní zástupcovia schopní promptne a profesionálne reagovať na požiadavky súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier a nepretržite poskytujú svoje služby obchodným partnerom.

Už od svojho založenia sa naša spoločnosť, v koordinácii s Ministerstvom financií SR, daňovými úradmi, mestskými a obecnými úradmi, spolupodieľa na vytváraní terminológie v oblasti videohier. Postupným a zdĺhavým procesom sa nová terminológia dostáva do všeobecného povedomia verejnosti a naša snaha je úspešná. Pojem VIDEOLOTÉRIA je dnes známy nielen zainteresovaným inštitúciám, ale aj širokému okruhu zákazníkov, klientov, partnerov i konkurentov.

V rámci obchodno-firemných podujatí každoročne organizujeme stretnutie s partnermi, na ktorom sa zhodnotí vzájomná spolupráca. Stretnutia sú vhodnou príležitosťou na bližšie zoznámenie sa, predkladanie návrhov a pripomienok, vyhodnotenie činnosti a prezentáciu nových riešení.

Hlavným predmetom našej činnosti je prevádzkovanie videohier na hracích termináloch, známych ako VIDEOLOTÉRIA. Hracie zariadenia označujeme ako VLT® a toto označenie je uvedené v licencii udelenej Ministerstvom Financií SR. Podľa zákona o hazardných hrách je videohra hazardná hra, pri ktorej sú hráči pripojení terminálom prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na centrálny počítačový systém prevádzkovateľa hazardnej hry. Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe. Pri odpojení terminálu od centrálneho počítačového systému prevádzkovateľa hazardnej hry nie je terminál funkčný. (Def. podľa Zákona č. 171/2005 Z. z.)

V roku 2005 si spoločnosť svoje ochranné známky zaregistrovala na Úrade priemyselného vlastníctva SR. V súčasnosti máme platne zaregistrované ochranné známky VLT® s číslom zápisu 213651 a MULTI-MAGIC® s číslom zápisu 218000. Akékoľvek použitie ochranných známok spoločnosti Slovenské Lotérie, a. s., bez jej vedomia a písomného súhlasu, je zakázané. Spoločnosť je oprávnená brániť sa proti takémuto zneužitiu jej duševného majetku všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.


© 2013 SLOVENSKÉ LOTÉRIE a.s. Zmena vyhradená. Záväzné informácie sú dostupné na každej prevádzke.